Ցեմենտ սպիտակ 500 5կգ VEMՑեմենտ սպիտակ 500 5կգ VEM
Կավիճ 800 5կգ VEMԿավիճ 800 5կգ VEM

Ծեփամածիկ գիպսային ABS 5կգ VEM

Կոդ : 13203

Ցեմենտ սպիտակ 500 5կգ VEMՑեմենտ սպիտակ 500 5կգ VEM
Կավիճ 800 5կգ VEMԿավիճ 800 5կգ VEM

Ծեփամածիկ գիպսային ABS 5կգ VEM

Կոդ : 13203