Պոլկա լոգարանի ուղիղ 2հարկ ցանց նիկ․ L339-2 LedemeՊոլկա լոգարանի ուղիղ 2 հարկ ցանց L339-2 նիկել Ledeme
Կախիչ ցամքոցի 1 ձող K24001 GerhansԿախիչ ցամքոցի 1 ձող K24001 Gerhans

Բաժակ լոգարանի 2 տեղ L103 Ledeme

Կոդ : 19349

Պոլկա լոգարանի ուղիղ 2հարկ ցանց նիկ․ L339-2 LedemeՊոլկա լոգարանի ուղիղ 2 հարկ ցանց L339-2 նիկել Ledeme
Կախիչ ցամքոցի 1 ձող K24001 GerhansԿախիչ ցամքոցի 1 ձող K24001 Gerhans

Բաժակ լոգարանի 2 տեղ L103 Ledeme

Կոդ : 19349