Էլ.հաղորդալարի ծայրադիր ալյումին DL120Էլ.հաղորդալարի ծայրադիր ալյումին DL120
Էլ.ավտոմատ 3P-80Ա մեծԷլ.ավտոմատ 3P 80A մեծ

Ամպերափոխիչ 250/5A MSQ-30

Կոդ : 09738

Էլ.հաղորդալարի ծայրադիր ալյումին DL120Էլ.հաղորդալարի ծայրադիր ալյումին DL120
Էլ.ավտոմատ 3P-80Ա մեծԷլ.ավտոմատ 3P 80A մեծ

Ամպերափոխիչ 250/5A MSQ-30

Կոդ : 09738